O nás

Naším kľúčom k úspechu je vzájomná dôvera medzi vedením spoločnosti a všetkými zamestnancami. Chováme sa zodpovedne, eticky, držíme sa tradičných hodnôt, myslíme podnikateľsky.

Vorwort_1
Geschaeftsleitung

Spoločnosť riadená vlastníkmi

Všetky aktivity firmy smeřujú k jej ďalšiemu posilneniu a rozvoju.

Hodnoty

Konštruktivna spolupráca a vzájomný rešpekt medzi vedením spoločnosti, manažmentom a všetkými zamestnancami je našou silou.

Vzájomná úcta a rešpekt je základom našej práce.

Spoločne vytvárame firemnú atmosféru. Vzájomnú dôverou, spoľahlivosťou a konštruktívnym uvažovaním a jednaním.

Serióznosťou, dôverou a slušnosťou budujeme dlhodobú spoluprácu a vzťahy s našimi zákazníkmi.

Všetci zamestnanci sú súčásťou úspechu firmy.

Uplifter | Hodnoty
Uplifter | Zamestnanci

Zamestnanci

Každá firma je tak dobrá, ako sú jej zamestnanci. Úspech firmy záleží na angažovanosti jej kvalifikovaných zamestnancov.

Motivácia a individuálne schopnosti každého zo zamestnancov sú u nás vždy podporované rovnakou mierou, bez ohľadu na pozíciu pracovníka v štruktúrach spoločnosti.

Je naším zámerom vytvárať pracovné podmienky, ktoré prispievajú k spokojnosti našich zamestnancov.

Záleží nám na zdraví našich zamestnancov. Veľkú pozornosť a podporu venujeme predovšetkým našim starším kolegyniam a kolegom.

Práca a rodina

Uplifter® ponúka svojim zamestnancom individuálne dohody, umožňujúce maximálne využitie potenciálu spolupracovníka pre firmu, pri zachovaní priestoru pre jeho osobné a rodinné zájmy.

Uplifter | Práca a rodina
Uplifter | Vedenie

Vedenie

Výsledky  a úspechy dosahujeme i vďaka tomu, že našim zamestnancom predkládáme jasné ciele.

Podporujeme samostatné rozhodovanie našich zaměstnancov, posiňujeme ich kompetencie a zodpovednosť. To všetko v jasne definovanom rámci úlohy. Vzájomne otvorene komunikujeme, podporujeme potenciál vlastných zamestnancov.

Naši zákazníci

Našim zákazníkom je vždy z našej strany k dispozícii kompetentný partner, jeho hlavnou prioritou ja spokojnosť zákazníka. Stojíme si za vysokou technickou kvalitou našich výrobkov a služieb, serióznosťou a spoľahlivosťou. Priebežně sa snažíme ďalek vylepšovať naše služby a podporu zákazníkov a naším cieľem je ich požadavky a želania nielen plniť, ale i prekonávať ich očakávania.

Uplifter | Naši zákazníci
Uplifter | Značka

Značka

Značka Uplifter® je pre nás záväzkom a kapitálom.
Úsilie o ďaľšie posilňovanie našej značky a jej nezamenitelnosť sú základným pilierom hrdej samostatnosti našej firmy.

Naša značka predstavuje kvalitu a istotu bez prehnaných očakávaní.

Uplifter® je synonymom pre moderné, špičkové, inovatívne a uživateľsky komfortné stroje a zariadenia so širokými možnosťami uplatnenia.

Stratégia

Predaj, prenájmy, servis a vlastná výroba sú naše štyri základné piliere.

Naše výrobky a služby sú prvotriedne a budú i naďalej priebežne zlepšované. Vyhľadávame výzvy a úlohy v ktorých sa otvára na jednej strane možnosť využiť a ďalej rozvíjať naše nadobudnuté skúsenosti a z druhej strany prichádza doteraz nepoznané prostredie a okolnosti. To nás posúva dopredu a stavia na čelo pred konkurenciou.

Uplifter | Stratégia
Uplifter | Ekológia a životné prostredie

Ekológia a životné prostredie

Našim cieľom je pracovať a využívať prostriedky a sily v súlade so zdravým životným prostredím.

Nepoužíváme zdraviu a prírode ohrozujúce látky a neprehliadame ekologické a sociálne aspekty našich aktivít.

Podpora sociálnych programov

Sociálna angažovanosť je pre nás dôležitá a preto podporujeme vybrané projekty:

  • Die Tafel in Oberviechtach
  • Aktion-Tschernobyl in Kiew
  • Kindergarten St. Michael in Weidenthal
Uplifter | Podpora sociálnych programov
Uplifter | Záver

Záver

Za všetkým uvedeným s úprimnou snahou o ďalšie zlepšovanie vo všetkých oblastiach stojí vedenie a management spoločnosti.