Impressum

Sídlo spoločnosti v SRN

Uplifter SK s.r.o.
Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava, Slovenska Republika
Tel.: +421 2 330 067 67, E-Mail: info@uplifter.sk

Konateľ: Matthias Minich
IČO: 52595714, DIČ: 2121091852

Európska komisia predstavuje platformu pro mimosúdne online-spory, dostupnú na  http://ec.europa.eu/odr.

Usporiadanie/Koncepcia: Uplifter: oddelenie reklamy a marketingu