Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich údajov a na zachovanie Vášho súkromia. Nižšie Vás preto informujeme o zhromažďovaní  a spracovaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok.

Anonymné získavanie údajov

Naše webové stránky môžete navštíviť, bez toho aby ste museli uvádzať údaje o Vašej osobe. V tejto súvislosti neukladáme žiadne osobné údaje. Za účelom zlepšenia našej ponuky vyhodnocujeme iba štatistické údaje, ktoré neumožňujú žiadne poskytovanie informácií o vašej osobe.

Získavanie a spracovanie údajov pri používaní kontaktného formulára

Pri používaní kontaktného formulára zhromažďujeme osobné údaje (jednotlivé údaje o osobných alebo vecných pomeroch určitej alebo určiteľnej fyzickej osoby) iba v rozsahu, ktorý Vy poskytnete. Vašu e-mailovú adresu používame len na spracovanie Vašej objednávky. Vaše údaje budú následne vymazané, pokiaľ ste nesúhlasili s ich ďalším spracovaním a použitím.

Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje (jednotlivé údaje o osobných alebo vecných pomeroch určitej alebo určiteľnej fyzickej osoby) zhromažďujeme iba v rozsahu, ktorý Vy poskytnete.

Spracovanie a používanie Vašich osobných údajov je robené za účelom splnenia a vybavenia Vašej objednávky, ako aj za účelom spracovania Vašich požiadaviek. Po kompletnom splnení zmluvy budú osobné údaje najskôr s prihliadnutím daňových a obchodnoprávnych archivačných lehôt uložené a po uplynutí lehoty budú zmazané, pokiaľ ste nesúhlasili s ich ďalším spracovaním a použitím.

Používanie e-mailovej adresy pre zasielanie newsletterov

Vašu e-mailovú adresu používame bez ohľadu na plnenie zmluvy výlučne k vlastným reklamným účelom pre zasielanie priamej reklamy. Pokiaľ by ste s týmto nesúhlasili, môžete kedykoľvek proti používaniu podať námietku. Námietka môže byť podaná prostredníctvom každého komunikačného prostriedku, nie iba e-mailom. Musí byť ale doručená , aby sa stala účinnou. K tomuto účelu nevznikajú žiadne iné náklady ako náklady za doručenie podľa základných taríf. Kontaktné údaje pre uplatnenie námietky nájdete v tiráži, tiež môžete využiť príslušný odkaz v newsletteru. Vaša e-mailová adresa bude následne vymazaná.

Predávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú bez Vášho výslovného súhlasu predávané žiadnym tretím osobám. Výnimkou sú iba naši partneri poskytujúci nám služby, ktoré potrebujeme pre realizáciu zmluvného vzťahu. V týchto prípadoch sa striktne riadime ustanoveniami Spolkového zákona na ochranu dát. Rozsah prenosu dát je obmedzený na minimálnu mieru.

Cookies

Naše internetové stránky používajú na niekoľkých miestach tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú archivované vo Vašom počítači a ktoré Váš prehliadač ukladá. Slúži k tomu, aby našu ponuku urobili užívateľsky prívetivejšiu, efektívnejšiu a bezpečnejšiu.

Cookies ďalej umožňuje našim systémom rozpoznať Váš prehliadač a navrhnúť Vám služby. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje.

Používanie remarketingovej funkcie alebo funkcie „ Podobné cieľové skupiny“od Google Inc.

Poskytovateľ používa na svojich webových stránkach remarketingovú funkciu alebo funkciu „Podobné cieľové skupiny“ od spoločnosti Google Inc. („Google“). Pomocou tejto funkcie môže poskytovateľ cielene osloviť návštevníkov webových stránok reklamou tým, že sú návštevníkom webových stránok poskytovateľa zapnuté personalizované reklamné inzeráty vzťahujúce sa k ich záujmom, keď navštívia iné internetové stránky v sieti Google Display Network. Za účelom prevedenia analýzy používania webových stránok, ktorá je podkladom pre vytvorenie reklamných inzerátov vzťahujúcich sa k záujmom, používa Google tzv. cookies.K tomu ukladá Google malý súbor s množstvom čísel v prehliadačoch návštevníkov webových stránok. Pomocou tohoto čísla sú evidované návštevy webových stránok a zhromažďované anonymizované údaje o používaní webových stránok. Nedochádza k žiadnemu ukladaniu osobných údajov návštevníkov webových stránok. Ak navštívite následne iné webové stránky v sieti Google Display Network, zobrazia sa Vám reklamné šoty, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zohľadnia predtým vyvolané produktové a informačné oblasti.

Používanie cookies zo strany Google môžete trvale deaktivovať tým, že kliknete na nasledujúci odkaz, kde si stiahnete a nainštalujete pripravený  plug-in:  https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Alternatívne môžete používanie cookies deaktivovať prostredníctvom tretích poskytovateľov tým, že vyvoláte deaktivačnú stránku iniciatívy NAI(Network Advertising Initiative) na http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete sledovať uvedené ďalšie pokyny. Ďalšie informácie ku Google remarketingu a k prehláseniu o ochrane osobných údajov od Google nájdete na:http://www.google.com/privacy/ads/

Používanie Google Adwords Conversion-Tracking

Používame online reklamný program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords potom nástroj Conversion- Tracking (meranie konverzí). Google Conversion Tracking je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Keď kliknete na reklamu zapnutú od Google, uloží sa do Vášho počítača cookie pre Conversion- Tracking. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť, neobsahujú žiadne osobné údaje a neslúži tak k žiadnej osobnej identifikácii.

Keď navštívite určité internetové stránky na našom webe a u cookie ešte neuplynula daná platnosť, môže Google aj my poznať, že ste klikli na reklamu a že ste boli presmerovaní na túto stránku.

Každý zákazník Google AdWords dostane iné cookies. Tak neexistuje žiadna možnosť, že by mohli byť cookies cez webové stránky zákazníka vyhľadané.

Informácie, ktoré sú získané pomocou Conversion-cookies, slúži k vytvoreniu Conversion-štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorý sa rozhodli pre Conversion-Tracking. V tomto prípade sa zákazníci dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí klikli na ich reklamu a ktorí boli presmerovaní na stránku opatrenou Conversion-Tracking-tagem. Nedostane však žiadne informácie, s ktorými by sa dali užívatelia osobne identifikovať. Pokiaľ sa nechcete účastniť Trackingu, môžete toto používanie odmietnuť tým, že zabránite inštalovanie cookies zodpovedajúcim nastaveniam Vášho softwaru prehliadača (možnosť deaktivácie). Potom nebude do štatistík Conversion-Tracking zahrnutí.

Ďalšie informácie a prehlásenia o ochrane osobných údajov od Google nájdete na:http://www.google.de/policies/privacy/

Používanie Google Analytics

Tieto webové stránky využívajú Google Analytics, službu pre analýzu webu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics, používajú tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie o Vašom používaní týchto webových stránok, ktoré boli vytvorené cookies, sú spravidla prenášané na Server spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané. V prípade aktivácie anonymizácie IP adries na týchto webových stránkach bude však Vaša adresa IP v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore dopredu skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch dochádza k prenosu plnej adresy IP na server spoločnosti Google v USA, kde je potom skrátená.

Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok použije spoločnosť Google tieto informácie za účelom vyhodnotenia Vášho používania webových stránok, aby zostavila správy o aktivitách na webových stránkach a aby poskytla prevádzkovateľovi webových stránok ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a internetu. Adresa IP predaná Vašim prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná so žiadnymi inými dátami od Google. Ukladanie cookies môžete zamedziť odpovedajúcim nastaveniam Vášho softweru prehliadača , poukazujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť eventuálne používať v plnom rozsahu akékoľvek funkcie týchto webových stránok. Okrem toho sa môžete vyhnúť zhromažďovaniu údajov vytvorených cookies, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie webových stránok (vč. Vaše adresy IP) a tiež i spracovanie týchto údajov spoločnosti Google tým, že kliknete na nasledujúci odkaz, kde si stiahnete a nainštalujete dostupný plug-in  prehliadača http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informácie, opravy, zablokovanie a zmazanie údajov

Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie o Vašich uložených údajoch, rovnako jako i právo na opravy, zablokovanie alebo zmazanie. V prípade vašich prianí nás kontaktujte. Kontaktné údaje nájdete v našej tiráži.

Stav k: 31.07.2014