Priemyslové riešenie

Priemysel je motorom pokroku každej ekonomiky. Pre zjednodušenie, zefektívnenie a zabezpečenie pracovných procesov ponúkame pre každú situáciu optimálne a na mieru ušité riešenia zdvíhacej techniky a manipulácie formou prenájmu a predaja. Máme riešenia pre automobilový priemysel, strojárenstvo, energetiku, výrobu dopravných prostriedkov, plastikársky a gumárenský priemysel, baníctvo, spracovanie skla, ocele, zlievarne, textilné prevádzky, papierne, sťahovacie služby, atď.

Spojte se s námi a naši skúsení odborníci pre Vás nájdu optimálne riešenie.

Automobilový priemysel

Strojárenstvo

Letecký priemysel

Sťahovanie-prenájmy

Zlievarne

Váš nezávislý dopyt